За пещерата

Пещера "Бачо Киро" е първата благоустроена пещера в България от дряновските туристи още през 1937 год., а името си получава през 1940 год. в чест на героя от Априлското въстание Бачо Киро, обявена е за природна забележителност. През 2002 год. туристическите пътеки и осветлението са обновени, монтирано е ново ефектно осветление. От първото си благоустрояване до сега пещерата е приемала посетители без прекъсване.
Пещерата представлява сложен четири етажен лабиринт от пещерни галерии и разклонения около 3600 м. За посетители е оформена благоустроена част от 700 м. Образувана е в три основни посоки изток, североизток и югоизток от подземно течащи реки в здрави оргонски варовици, оформени на дъното на топло кредно море. Геоморфоложките проучвания дават основания да се приеме, че оформлението е продължило 1800000 години. Нейното образуване е тясно свързано с развитието на долината на р. Дряновска и нейния приток р. Андъка. С течение на времето реките оформят пещерните галерии и зали, това е станало в границите на младия терциер и кватернер. Това е първичния етап на образуване на пещерата. От тук на сетне започва вторичния, идва художника – карстовите води. Неуморните капки вода обогатени с варовиково вещество в продължение на стотици хиляди години постепенно ваяли красивите пещерни форми – сталактити, сталагмити, сталактони , придали им най-причудливи форми.
Във следното видео е показана част от красотата на пещера "Бачо Киро".
    
.

Няма коментари:

Публикуване на коментар